კონვერტი

10 ცალი - 10 ლარი
100 ცალი - 50 ლარი
1000 ცალი - 300 ლარი
 
მახასიათებელი
ქაღალდი:   110 გრამი ოფსეტი.
კონვერტის ზომა - 24  სმ X 10,5 სმ  (დიპლომატი)
ნაბეჭდი გვერდების რაოდენობა:  1  გვერდი
*სხვა მახასიათებლების შემთხვევაში დააჭირეთ ფასის დათვლის ღილაკს და სასურველი მახასიათებელი მიუთითეთ კომენტარში.
 

ბრენდირებული კონვერტები ხშირად გამოიყენება ოფიციალური დოკუმენტების, წერილებისა და პერიოდული გამოცემების მიმოცვლის დროს. ზემოთ ჩამოთვლილი ნაბეჭდი პროდუქციის განთავსება კონვერტებში პრაქტიკულია, როგორც მათი დახარისხების და ლოჯისტიკის მიზნით, ასევე ემსახურება კომპანიის ბრენდ იმიჯის ამაღლებას.
კონვერტის სტანდარტული ზომებია:
სტანდარტული ევროკონვერტი (დიპლომატი) (105*240)მმ  -გამოიყენება სამად დაკეცილი წერილებისა და საფირმო ბლანკების გასაგზავნად.
კონვერტი საფოსტო (114x162)მმ - გამოიყენება წერილების ან მისალოცი ბარათების გასაგზავნად.
კონვერტი A4(240x320)მმ ან A4+(260x350)მმ - გამოიყენება დოკუმენტები კრებულის ან ხელშეკრულებების მიმოცვლისათვის.
კონვერტი A3 (320x420)მმ ან A3+(330x450)მმ - გამოიყენება ჟურნალების, ბროშურების, გაზეთების მიმოცვლისათვის.
ფასის დათვლა
შეკვეთა
სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*

შეკვეთა

სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*
მოითხოვე ზარი