ჟურნალი

10 ცალი - 280 ლარი
50 ცალი -  1300 ლარი
200 ცალი - 2150 ლარი
 
მახასიათებელი
ქაღალდი:   170 გრამი ცარცი
ჟურნალის გვერდის ზომა - 30  სმ X 21 სმ.  (აკინძვრა სკრეპზე)
ნაბეჭდი გვერდების რაოდენობა:  48  გვერდი,  (ყველა გერდი ფერადი)
*სხვა მახასიათებლების შემთხვევაში დააჭირეთ ფასის დათვლის ღილაკს და სასურველი მახასიათებელი მიუთითეთ კომენტარში.


ჟურნალი ძირითად შემთხვევებში არის პერიოდული ბეჭდვური გამოცემის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ნებისმიერი თემატიკის ტექსტური ან ილუსტრირებული მასალების კომბინაციას. გაზეთისგან განსხვავებით ჟურნალი უნდა გამოირჩეოდეს მკვეთრად ფერადოვანი ილუსტრაციებით, მაღალი ხარისხის ქაღალდითა და ბეჭდვით. როგორც წესი გაზეთის საბეჭდად იყენებენ ე.წ. ცარცის ქაღალდს.
გაზეთის სტანდარტული ზომებია:
A3 - (297x420)მმ
A4 - (210x297)მმ
A5 - (148x210)მმ
თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადება.
ფასის დათვლა
შეკვეთა
სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*

შეკვეთა

სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*
მოითხოვე ზარი