წიგნი

10 ცალი - 35 ლარი
100 ცალი -  330 ლარი
500 ცალი - 1400 ლარი
 
მახასიათებელი
ქაღალდი:   ყდა 300 გრამი ცარცი ლამინაციით, შიდა 70 გრამი ოფსეტი
წიგნის გვერდის ზომა - 21 სმ X 15 სმ.  (აკინძვრა წებოთი)
ნაბეჭდი გვერდების რაოდენობა:  100 გვერდი,  (ყდა ფერადი, შიდა შავთეთრი)
*სხვა მახასიათებლების შემთხვევაში დააჭირეთ ფასის დათვლის ღილაკს და სასურველი მახასიათებელი მიუთითეთ კომენტარში.


წიგნი არის ინფორმაციის მიღებისა და ცოდნის გავრცელების მნიშვნელოვანი საშუალება. თანამედროვე წიგნი წარმოადგენს ყუაში ჩამაგრებული ტექსტებისა და ილუსტრაციების შემცველი ფურცლების ბლოკს, გარე დამცველი ელემენტებით (ყდა, გარეკანი). ძირითადად მასში გვერდების რაოდენობა აღემატება 48-ს.
წიგნის შიგთავსი შესაძლებელია იყოს, როგორც ფერადი, ასევე შავთეთრი. ყდის ვიზუალი სასურველია იყოს ეფექტური, სწორედ ამიტომ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ყდის განსაკუთრებული წესით დამუშავება, რაც თავის მხრივ, მოიცავს სპეციალური საფარისა თუ განსაკუთრებული ეფექტების ფართო ასორტიმენტს, როგორებიცაა ლამინაცია, ამობურცვა, ტექსტის მოოქროვება, შერჩევითი ლაკის დატანა ყდის გარკვეულ ნაწილზე და აგრეთვე შესაძლებელია მუყაოს (მაგარი) ყდის დამზადებაც.
წიგნის სტანდარტული ზომებია:
A4 - (210x297)მმ
A5 - (148x210)მმ
A6 - (105x148)მმ
თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადება.
ფასის დათვლა
შეკვეთა
სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*

შეკვეთა

სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*
მოითხოვე ზარი