ამოსერილი სტიკერი

1 კვ მ - 40 ლარი
400 ცალი -   40 ლარი
4000 ცალი - 350 ლარი
 
მახასიათებელი
ქაღალდი:   თვითწებადი ცარცი
სტიკერის დიამეტრი - 5 სმ X  5 სმ
გვერდების რაოდენობა:  1 გვერდი
*სხვა მახასიათებლების შემთხვევაში დააჭირეთ ფასის გამოთვლის ღილაკს და სასურველი მახასიათებელი მიუთითეთ კომენტარში.
 
 
სარეკლამო სტიკერი წარმოადგენს შედარებით მცირე ზომის თვითწებად ქაღალდზე ნაბეჭდ ბროდუქციას, რომელიც გვხვდება ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ვესტიბიულში და ა.შ. სტიკერი-ეტიკეტის მთავარი მიზანი მომხმარებლის ყურადღების მიქცევაა. როგორც წესი, სტიკერი მზადდება ღია კონტრასტული ფერების გამოყენებით, რომლებიც იქცევენ ადამიანის ყურადღებას. თვითწებადი თვისების გამო შესაძლებელია მათი ადვილად დამაგრება თითქმის ნებისმიერი სიმყარის მქონე ზედაპირზე.
ფასის დათვლა
შეკვეთა
სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*

შეკვეთა

სახელი, გვარი*
ტელეფონი ან ელ.ფოსტა*
კომენტარი*
მოითხოვე ზარი